Light kite

A luminous pattern appears in the night sky, whose brightness and movements are generated based on the intensity of the wind. “Šarkan” belongs to ecologically inspired objects that use the natural environment and produce their own electricity. In addition to delighting us with its light dance in the clouds, after landing we can, for example, recharge our mobile phone because it stores excess energy in a small battery.
___
Na nočnej oblohe sa ukáže svietiaci obrazec, ktoré ho jas a pohyby sa generujú na základe intenzity vetra. Šarkan patrí k ekologicky inšpirovaným objektom, ktoré využívajú prirodzené prostredie a sám si vyrába vlastnú elektrickú energiu. Okrem toho že nás poteší svojim svetelným tancom v oblakoch, po pristátí si sním môžeme napríklad dobiť mobilný telefón, pretože prebytočnú energiu si ukladá do malej batérie.