Stillwater

public performance / interactive hydroacoustic fountain
based on the use of the musical instrument “theremin”. By measuring the electromagnetic capacity of a person in space, acoustic frequencies are created that vibrate the water level.
___

verejná performancia / interaktívna hydroakustická fontána
Založená na využití hudobného nástroja “theremin”. Pomocou merania elektromagnetickej kapacity človeka v priestore vznikajú akustické frekvencie, ktoré vibrujú hladinu vody.